nullnull

ערבות m_a_x

לשכור נכס לעסק בלי לסגור כסף בבנק

משחררים כספים ששועבדו לבנק לטובת צמיחת העסק

מאושרת ע"י חברות נדל"ן ומשכירי נכסים

קניונים גדולים ושטחי מסחר ברחבי הארץ

קבלת קו אשראי מספקים ויצרנים גדולים

חברות מזון ומשקאות, מפעל הפיס

חדש! ערבות לרשות האוכלוסין וההגירה

לעובדים זרים, מסעדות ומלונות

מקטינים את האובליגו הבנקאי

משחררים כספים שרותקו לבנק

קצת פרטים ונחזור אליכם:

ערבות max - שאלות ותשובות

עד לאחרונה אפשר היה לקבל ערבות לעסק רק מהבנק. הוצאת ערבות ע"י הבנק כרוכה לעיתים בשעבוד כספים ונכסים פיננסיים לטובת הבנק. max עסקים נותנת לך ערבות מחוץ למסגרת הבנקאית, מפנה לך אובליגו בחשבון העסק ומצמצמת את הצורך בשיעבוד נכסים פיננסיים לבנק. ערבות max מתאימה למגוון יישומים: ערבות כבטוחה לתשלום שכר דירה, ערבות כנגד תשלום לספקים ורכישת מלאי מיצרני המזון והמשקאות הגדולים.

בהעמדת ערבות המונפקת ע"י הבנק, הנכם נדרשים לשעבד/לרתק חלק מהנכסים הפיננסיים שלכם לטובת הבנק, דרישה שיש לה השפעה ישירה על התזרים שלכם, ועל האובליגו העסקי שלכם (סך ההתחייבות בחשבון העסק). בערבות max אנו מתבססים על כספי הסליקה שמופקדים אצלנו ע"י העסק. התהליך משתנה מבית עסק לבית עסק.

ערבות max מתאימה למגוון שימושים: ערבות כבטוחה לתשלום שכר דירה, ערבות כנגד רכישת מלאי מיצרני המזון והמשקאות הגדולים ובקרוב ערבות לרשות האוכלוסין וההגירה (שפים עובדים זרים).

ערבות max מאושרת בקרב כל מרכזי המסחר הגדולים וגם אצל ספקי המזון הגדולים: קניוני עזריאלי | קניוני עופר | מרכזי BIG | דואר ישראל | אסותא | הכשרת הישוב | מבני תעשייה | מגדל קניון הזהב | רם שם נכסים – מול 7 קניון באר שבע | מפעלי תחנות – נצב"א | בי"ח רמב"ם |רני צים | מרכזי קניות | שיכון ובינוי | אמירי גן | מפעלות אריה | אוסם | שטראוס | החברה המרכזית למשקאות | מפעל הפיס | תנובה.

אפשר להוציא ערבות לכל מוטב אחר שידרש.

חשוב לדעת:

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *אני מאשר/ת ל-max לפנות אלי וכן לגופים נוספים על מנת לקבל מידע אודותיי, אודות בית העסק והבעלים בו, על מנת להחליט האם לאשר עבורי את ההלוואה (/המימון) ובאילו תנאים. כמו כן, אני מוותר/, על חובת סודיות שאלה חבים כלפיי, אם בכלל. *ללקוחות סולקים כרטיסי אשראי ב-max. *כתובת max: בן גוריון 9, בני ברק.