בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה והפגיעה הקשה שגרם לבתי עסק רבים בישראל, החליטה המדינה על הקמת קרן הלוואות ייעודית. מטרת הקרן לסייע לעסקים אשר נקלעו לקשיים תזרימיים עקב המשבר.

זכאים להלוואה: חברות, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים ועמותות.

  • קרן ערבות מדינה כללית: עסקים זכאים אם נקלעו לקשיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
  • קרן ערבות מדינה לעסקים בסיכון מוגבר: עסקים זכאים אם יציגו ירידה של 40% ומעלה במחזור המכירות באחד משלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד; ו/או עסקים שיציגו ירידה של 25% ומעלה מהמחזור במהלך אחד הרבעונים ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

סכום ההלוואה שניתן לקבל:

עסקים יכולים לקבל הלוואה עד 40% ממחזור ההכנסות השנתי של בית העסק, אך לא יותר מ-20 מיליון ₪.