max עסקים אתכם גם בימים אלה

בעקבות משבר הקורונה - שורה של הקלות והטבות ללקוחותינו העסקיים
איך מתנהלים נכון במסגרת משבר הקורונה

בשבועות האחרונים אנחנו עדים למשבר עולמי בשל התפשטות נגיף הקורונה, משבר זה מתגבר והשלכותיו על הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם עדיין לא ברורות לחלוטין. מתוך הבנת המצב, גיבשנו עבורכם העסקים שורה של הקלות, שיסייעו לצלוח את תקופת אי הוודאות.

מרווח תזרימי

הלוואה לעסק:
לקוחות קיימים שנטלו הלוואה ב- max עסקים יכולים לדחות את התשלומים (קרן וריבית) עד 3 חודשים ללא עלות.
אפשר לבצע את דחייה דרך מוקד השירות העסקי בטלפון 03-6177766 בימים א' - ה' בין השעות 08:30 – 16:00.

כרטיס אשראי Business:
לקוחות קיימים בעלי כרטיס אשראי Business יכולים לדחות את ההוצאות בכרטיס למועד החיוב הבא, למשך 3 חודשים ללא ריבית. אפשר לדחות את ההוצאות דרך מוקד השירות בטלפון 03-6178888 בימים א'- ה' בין השעות 08:30 – 16:00.

במידה ואין לכם כרטיס אשראי Business, אפשר להצטרף Online לכרטיס ולאחר מכן לשירות חיוב קבוע (דחיית חיובים).
להזמנת כרטיס

הקדמת תשלומים (ניכיון):
לקוחות קיימים בשירות הסליקה של max עסקים מצטרפים לאחד ממסלולי הניכיון ויכולים ליהנות מחודש אחד ללא ריבית על הקדמת התשלומים לחשבון.
לפרטים נוספים

המשך פעילות עסקית - סליקה מכל מקום

מאחר והתנועה בחנויות הפיזיות הצטמצמה, max עסקים מאפשר לכם בעלי העסקים להמשיך את הפעילות העסקית מכל מקום ובכל זמן, באמצעות סליקה דיגיטלית המאפשרת קבלת כרטיסי אשראי.
לקוחות שיצטרפו לשירות הסליקה באופן דיגיטלי באתר max עסקים, ייהנו ממסלולים ללא עלות הקמה, ומחודש חינם על עלות המסוף החודשית, ועל עמלת הסליקה.
מצטרפים היום, סולקים ממחר - בכל זמן ומכל מקום.
למגוון המסלולים והצטרפות לסליקה במספר שלבים פשוטים