EMV (ראשי תיבות של החברות הבינלאומיות Europay, MasterCard, Visa) הוא תקן אבטחה מתקדם למסופי תשלום חכמים בבתי עסק. בשנת 2017 הוא אומץ על ידי בנק ישראל, שגיבש את ההנחיות ולוחות הזמנים להטמעת מסופי התשלום שתומכים בתקן בעסקים בארץ.

 

מטרת התקן: להקטין משמעותית את כמות ההונאות בכרטיסי אשראי ובכך להקל ולהגן על מחזיקי הכרטיסים ובתי העסק. בנוסף, באמצעות הטכנולוגיה החדשנית, ניתן לאמץ בקופות ובמסופים אמצעי תשלום מתקדמים:

  • כרטיסי אשראי חכמים - עסקאות Contactless, ללא מגע וללא הקלדת קוד סודי, בסכום של עד 300 ₪
  • תשלום באמצעות הנייד - קבלת תשלום Contactless מארנקים דיגיטליים, אפליקציות תשלומים כמו max ו-Apple Pay, ללא מגבלת סכום