הסכם, תעריפון והנחיות לבתי עסק

max עסקים

הסכם בית עסק
הסכם זה מחייב כל בית עסק המקבל שירותי סליקה ב-max.
ההסכם מפרט את תנאי החוזה וההתקשרות של בית העסק עם max.
בהסכם מפורטים התנאים המחייבים את max כסולק ואת בית העסק כנסלק.
מטרת ההסכם להבהיר ולפשט את מהות ההתקשרות בין בית העסק וחברת max.
קריאת ההסכם תקל על העבודה השוטפת ותמנע תקלות בלתי צפויות.
כמפורט בהסכם, יש לעקוב אחר דפי הפירוט הנשלחים לבית העסק מדי חודש וכוללים עדכונים נוספים והערות.
חוברת ההנחיות והתפעול הינה חלק בלתי נפרד מהסכם בית העסק.
לצפייה בהסכם

מדריך הנחיות ותפעול לבתי עסק
מדריך זה מחולק לכל בעל עסק המצטרף לשירותי max לעסקים.
חוברת התפעול כוללת כללים והנחיות לביצוע עסקות.
מטרתו להבהיר ולפשט את אופן הפעילות והעבודה מול חברת max.
קריאת המדריך תקל על העבודה השוטפת ותמנע תקלות בלתי צפויות.
בנוסף, בדפי הפירוט הנשלחים לבית העסק מדי חודש, מופיעים עדכונים נוספים והערות על הנאמר במדריך ההנחיות והתפעול.
לצפייה במדריךלטיפים נוספים לשימוש אחראי בערוצים הדיגיטליים שלנו

תעריפון עמלות ומחירון מסופים
לצפייה בתעריפון העמלותלצפייה במחירון מסופיםצפייה והורדת המסמכים אפשרית באמצעות תוכנת Adobe Reader

עדיין לא סולקים איתנו?