nullnull

מימון רכש ספקים

הלוואה לרכישת מלאי מספקים,
שמחזירים כשמתחילים למכור את המלאי

הלוואה לטווח קצר

הלוואה לטווח קצר

הלוואות שמחזירים כשמתחילים למכור את המלאי ועד 180 יום

תנאים נוחים וגמישים

תנאים נוחים וגמישים

פורסים ומחזירים את ההלוואה בתנאים שמתאימים לעסק

הליך קל ומהיר

הליך קל ומהיר

העמדת הלוואה מהירה עם הצגת חשבונית תשלום לספק  

בהתאם לצרכי העסק

בהתאם לצרכי העסק

הלוואה בהתאם לצורך עסקי של מימון הון חוזר

מלאו את הפרטים לקבלת הצעת הלוואה:

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *חברת max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. *העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת. *בהלוואת מימון רכש ספקים, הלוואה בהתאם לצורך תזרימי עד 6 חודשים

שאלות ותשובות

הלוואה למימון רכש ספקים לא רק עוזרת לגשר על הפער התזרימי, בתקופה בין התשלום לספק לבין הכנסה ממכירת המלאי, היא גם מאפשרת תשלום במזומן לספק. כלומר, ההלוואה מסייעת לקבלת הנחת מזומן מספקים על הקדמת תשלום.

תקופת המימון נקבעת לפי הצורך של בית העסק, אך לא ניתן לקבל ליותר מ-180 יום.

לדוגמה: עסק שרוכש מלאי ומשלם לספק במעמד הזמנת המלאי, ובדר"כ מקבל תשלום ממכירת המלאי תוך ארבעה חודשים – יותאם לו מימון לתקופה דומה, כגישור על הצורך התזרימי.

יש מגוון אפשרויות למימון רכש ספקים מ-max עסקים. למשל, ההלוואה יכולה להיות הלוואת בולט, כלומר - מחזירים בכל חודש רק את הריבית, ובסוף התקופה פורעים את הקרן. אפשרות נוספת היא פריסה חלקית: הלוואת גרייס עם תקופת פירעון של חודשיים עד שלושה חודשים. ליצירת קשר וקבלת הצעה: 03-6177766.

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *חברת max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. *העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת. *בהלוואת מימון רכש ספקים, הלוואה בהתאם לצורך תזרימי עד 6 חודשים