nullnull

לנהל את התזרים בעסק זה קל – on call

הלוואות קצרות מועד לגישור על פערי תזרים
בין הכנסות להוצאות בעסק

ניהול תזרים חכם

ניהול תזרים חכם

מגשרים על הפער שבין ההוצאות השוטפות להכנסות הפרוסות על פני החודש כולו

הליך מהיר ופשוט

הליך מהיר ופשוט

קבלת הלוואות בתוך המסגרת במרחק שיחת טלפון אחת, ללא אישורים וללא החתמת טפסים

הלוואות קצרות מועד

הלוואות קצרות מועד

החזר ההלוואה יתבצע עד 30 יום מרגע קבלת הכסף, עם קליטת ההכנסות בעסק

הרבה אוויר לנשימה

הרבה אוויר לנשימה

נהנים מהלוואה חוץ בנקאית שלא מכבידה על האובליגו בחשבון הבנק של העסק

מלאו את הפרטים לקבלת הצעת הלוואה:

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *חברת max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. *העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת. *במסגרת הלוואות קצרות מועד, עד 30 יום בכל העמדה. 

שאלות ותשובות

מסגרת אשראי להלוואות on Call מתאימה לעסקים המעוניינים לנהל את תזרים המזומנים בעסק, ולהתמודד עם אתגרי הפערים בתזרים החודשי של העסק. הפערים נובעים מהצורך להקדים ולשלם את ההוצאות השוטפות (תשלום משכורות, שכר דירה, תשלומים שוטפים לרשויות ותשלומי מיסים וכו') כבר בתחילת החודש, עוד לפני ההכנסות הפזורות על פני החודש כולו.

מסגרת אשראי להלוואות on Call היא בדיוק הפתרון המתאים להתמודדות עם האתגר הזה – מסגרת אשראי להלוואות קצרות מועד, בה תוכלו להעמיד הלוואות מהירות עד לגובה המסגרת ולגשר על פערי התזרים במהלך החודש.

מסגרת האשראי ניתנת לבית העסק לתקופה של שנה, וניתן לחדש אותה מידי שנה.

בית עסק שצריך מסגרת אשראי להלוואות On Call (הלוואות במרחק שיחת טלפון) עובר תהליך חיתום אשראי לקביעת גובה המסגרת החוץ בנקאית.

לאחר מכן, תהליך העמדת האשראי הוא מהיר וקל, ובמרחק שיחת טלפון אחת למנהל תיק הלקוח האישי שלכם, ללא צורך באישורים מיוחדים או חתימה על טפסים. ליצירת קשר: 03-6177766.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *חברת max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. *העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת. *במסגרת הלוואות קצרות מועד, עד 30 יום בכל העמדה.