מימון נכס לשימוש העסק

לבעלי/ות עסק שמעוניינים לרכוש נכס שמיועד לפעילות של העסק, כגון: רכישת חנויות, משרדים,  מפעלי תעשייה, מחסנים ועוד.

מימון נכס מניב

לבעלי/ות נכס מסחרי שמעוניינים להשכירו לצד שלישי

הלוואה בגיבוי נכס קיים

לבעלי/ות עסק שמעוניינים לקבל הלוואה כנגד נכס עסקי שבבעלותם