nullnull

פלטפורמת תשלומים B2B max

מסגרת אשראי חוץ בנקאית לרכישה ללא תלות במסגרות הבנק

ניהול תזרים העסק בצורה גמישה ומהירה

פתרון פיננסי מותאם אישית

ניהול תזרים נוח עם אפשרות לדחות או לפרוס תשלומים

לא מכבידים על האובליגו בבנק

בזכות מסגרת אשראי חוץ בנקאית שנותנת אוויר לנשימה

זמן זה כסף

העברת תשלומים לספק בצורה אוטומטית ללא עמלות שורה

השאירו פרטים והצטרפו בקלות למערכת התשלומים החכמה:

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *חברת max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. *העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת.

 

שאלות ותשובות

  • הזמנה - קמעונאי מבצע הזמנת סחורה
  • קבלת סחורה - תעודת המשלוח נחתמה
  • שידור עסקה - מזינים את פרטי העסקה ותנאי התשלום באמצעות ממשק פשוט ונוח
  • חיוב קמעונאי - חברת max מחייבת את חשבון הבנק של הלקוח
  • זיכוי ספק - חברת max מזכה את חשבון הספק בסכום העסקה בניכוי עמלה

לפרטים וליצירת קשר: 03-6177766.

  • חוסכים בהוצאות - מייעלים את הליך הגבייה וחוסכים בהוצאות הנהלת החשבון, דואר, טלפונים וחברות גבייה
  • מגדילים הכנסות - מאפשרים ללקוחות לשלם בתנאים מעולים עם מסגרת אשראי נוספת
  • מתמקדים במכירות - לא מתעסקים באיסוף צ'קים ומזומנים, ומפנים זמן למכירות וחיזוק קשרי לקוחות
  • מנהלים את הסיכון - נהנים ממערכת בקרת אשראי ובודקים בזמן אמת את יכולת התשלום של הקמעונאים

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *חברת max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. *העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת.